Köszöntő

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt a Sportiskolák Országos Szövetségének Elnöksége és valamennyi tagja nevében. Bízom benne, hogy a honlapunk kellő információt ad Szövetségünkről és motivációt ahhoz az összefogáshoz, hogy a fiatalok egészséges életmódra-nevelése, tehetséggondozása érdekében eredményesen végezzük munkánkat. Örömmel mondhatom, hogy a Sportiskolák Országos Szövetségének taglétszáma jelentősen nőtt, több, mint 70 köznevelési típusú és egyesületi jellegű sportiskola, sportszervezet tagunk van. A SIOSZ Alapító Okiratában kiemelt feladatként határoztuk meg az utánpótlás-neveléssel szervezett formában foglalkozó, a sportnevelést, sportoktatást és sportági képzést korcsoportos formában megvalósító szervezetek, sportiskolák összefogását, szakmai érdekérvényesítését. Nagy lehetőséget kaptunk azáltal, hogy 2018. szeptember 18-án stratégiai együttműködési megállapodást kötöttünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával, mely egyúttal komoly felelőséggel jár. Szakmai felelőséggel, mivel a sportiskolákat érintő kormányzati döntések előkészítésében is javaslattal élhetünk, továbbá a finanszírozás terén is jelentősen megnőtt a feladatunk azáltal, hogy jelentős állami támogatások biztosítása a Sportiskolák Országos Szövetségén keresztül valósul meg.

Mindazonáltal a legszebb és legfelelősségteljesebb feladatunk a felnővő fiatalokról való gondoskodás! Ez igencsak összetett munka, 6 éves kortól kezdve közel 12 év leforgása alatt szeretnénk olyan értéket adni a fiataloknak, mely által a továbbtanulásban, a sportban és a felnőtté válásban egyaránt eredményesek lehetnek. Ez azért is összetett feladat, mert nem külön-külön kell tekintenünk a tanulóra, sportolóra, gyermekre, hiszen ugyanannak a fiatalnak kell helyt állni az iskolában, a sportpályán és a családban. Az a célunk, hogy a kognitív és motoros képességek fejlesztésének legfogékonyabb időszakában, az iskolás korban kiemelt szinten biztosítsuk a test – lélek – szellem harmonikus fejlesztését a gyermekek számára. A sportiskolai rendszerben számos sportoló ért el nagyszerű eredményt, lett Európabajnok, világbajnok vagy olimpiai bajnok. Természetesen nem lehet mindenki nemzeti válogatott sportoló, nagy bajnok, de megfelelő színvonalú iskolai képzéssel és sportos neveléssel ezek a fiatalok egészséges felnőtt emberként helyt állhatnak az élet különböző területén. Mindkét esetben kiemelt feladat a sport és a tanulmányok összeegyeztetése, a tudatos jövőkép építése, melyben meghatározó szerepe van a gyermek, szülő, tanár és edző együttműködésének.

Büszkén mondhatom, hogy ebben a nemes feladatban a Sportiskolák Országos Szövetségének tagjai, a köznevelési típusú sportiskolák és egyesületi jellegű sportiskolák nagyon szép eredményeket érnek el. Vallom, hogy a sportiskolákban dolgozó pedagógusok és edzők szakmai munkája, emberi hozzáállása és együttműködése a tehetséggondozásban fontos és értékes részét képezi a magyar köznevelésnek és sportnak.

Kérem, ebben legyen Ön is partnerünk, keresse bizalommal a Szövetségünk tagjait, a SIOSZ Iroda munkatársait!

A jövőbeni együttműködés reményében, üdvözlettel

Rózsa József
elnök

Hitvallásomat fiatal testnevelőtanár koromban úgy fogalmaztam meg, ahogy gróf Klebelsberg Kunó 1930-ban:

„Ne feledkezzünk meg arról, hogy az egész testnevelési mozgalomban a leglényegesebb maga a testnevelő, aki nem lehet régifajta tornatanár, hanem akinek az erkölcsi nevelés és fegyelmezés, a közegészségügy és sport kérdésében egyaránt alapos szakembernek kell lennie.”

Első munkahelyem, a Csíkszeredai Sport Club volt, ahol labdarúgó edzőként dolgoztam. Később áttelepülve Magyarországra nagyon komoly sportsérülést szenvedtem, ott kellett hagynom az NBII-es labdarúgó pályafutásomat. Nem keseredtem el, hiszen volt egy testnevelőtanári, illetve edzői végzettségem, és így is dolgoztam 12 éven keresztül.

Amikor igazgató lettem, (2000. augusztus 1-jén) értékközvetítő iskolát szerettem volna létrehozni, ahol a testnevelés és a sportági képzés kifejezetten nevelő, jellemformáló, jó embert faragó szerepet tölt be és jó képességű tanítványok tehetséggondozásában is szerepet vállal, miközben élsportolókká neveli őket.

A legfontosabb azonban a tudás, az iskola átjárhatósága, illetve a méltányosság elve kell legyen. A tanulás és a sport összeegyeztetése – a kettős karrier – a köznevelés típusú sportiskolák legnagyobb kihívása manapság. Nem lehet jó sportiskolát működtetni, ha a kognitív képességeket nem fejlesztjük a maximumra. Ez a kimenetben a 8. évfolyam végére azt jelentené, hogy a gyerekek úgy hagyják majd el az iskolát, mint akik jól kommunikálnak, a szövegértő- és alkotó képességük kiváló, és alkalmazni tudják a mindennapokban a matematikai ismereteket. Angolul B1 szinten lehetőleg mindenki beszéljen 7. évfolyam végére és a ballagó diákok 20-25%-a beszéljen és rendelkezzen B2középfokú nyelvvizsgával. Az infokommunikációs technológiát úgy kell tudniuk, hogy az munkaeszközként a tanulás, az információszerzés egyik lehetősége legyen a mindennapi életükben. Tevékenységüket át kell hatnia a tudatosságnak, s így az egészség és a konvertálható, alkalmazható tudással megfelelő válaszokat tudnak adni felnőttként a mindennapos kihívásokra.

Ehhez természetesen párosulnia kell még a jól neveltségnek is, hisz mit ér a tudás, ha nem tisztelem szüleimet, tanáraimat, edzőimet és önző módon csak a magam érvényesülését tartom a legfontosabb feladatnak.

Éppen ezért Pál apostol gondolatait használva kell nekünk nevelnünk gyermekeinket:

„Nincsen olyan ember, aki valamilyen képességet nem kapott a Jó Istentől azért, hogy ezzel a nagyobb közösséget vagy a társadalom jövőjét szolgálja.”

Én is ezért dolgozom a Sportiskolák Országos Szövetségében, hogy ezzel a meggyőződéssel és hittel segítsem a sportiskolák nagy családját, mint ahogy minden nap megteszem az Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskolában.

Kis Mihály
elnök-helyettes

Szervezet

Szervezet kép

Elnökség

Rózsa József - elnök
Szolnoki Sportiskola
Kiss Mihály - alelnök
Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola
Elnökségi tagok
Vajda Zsuzsanna - Budapest VI. Kerületi Kölcsey Ferenc Gimnázium
Rúzsa Sándor - Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium
Kegyes Jenő - Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola
Deák-Bárdos Mihály - Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft.
Fritz Ágnes - Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Makray Balázs - Debreceni Sportcentrum Nonprofit Kft.

Felügyelőbizottság

Kiss Lászlóné - elnök - Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
Gyimesy László - Gyimesy László
Somogyi Nándor - Boldog Adolf Kolping Katolikus Általános, Gimnázium és Sportgimnázium
Boros András - Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.

SIOSZ Központi IRODA

Nemzeti Sportközpontok – Budapesti Olimpiai Központ
1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. 3-as és 5-ös ajtó
+36-1-445-0157
Tóth József irodavezető – jozsef.toth@siosz.hu - +36-30-279-0455
Becze Laurát pénzügyi-pályázati ügyintéző – laura.becze@siosz.hu - +36-1-445-0157
Skribek Tünde pénzügyi-pályázati ügyintéző – tunde.skribek@siosz.hu +36-1-445-0157
Dr. Péter Ákos sportmunkatárs – akos.peter@siosz.hu sportmunkatárs – akos.peter@siosz.hu - +36-1-445-0157

SIOSZ-tagok

A B C D E É F G H J K L M N O Ó P R S T Ú V

Partnereink

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Magyar Edzők társaság logó

Magyar edzők társasága