SIOSZ Közgyűlés halasztása

SIOSZ Közgyűlés halasztása

Minden év április és májusi időszaka a civil szervezetek, így a sportszervezetek életében is az éves rendes közgyűlések megtartásának időszaka. A kialakult járványügyi helyzet azonban ezt a gyakolatot is felülírja.

Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a SIOSZ Elnökség a SIOSZ Alapszabályban rögzített jogkörét gyakorolva még 2020. év március 20. napján 16/2020. (elektronikus úton meghozott) SIOSZ Elnökségi határozattal a Sportiskolák Országos Szövetségének éves rendes közgyűlését 2020. április 23. (csütörtök), 10:00-ra a Magyar Sport Házába a határozatban foglalt napirendi pontokkal összehívta.

A SIOSZ Elnökség 2020. év március hó 20. napján meghozott további határozataival egyúttal elfogadta:

Tekintettel azonban a kialakult járványügyi helyzetre, továbbá Magyarország Kormányának az elmúlt időszakban hozott rendelkezéseire a SIOSZ Elnökség mérlegelve a lehetőségeket 18/2020. (elektronikus úton meghozott) SIOSZ Elnökségi határozatával a Sportiskolák Országos Szövetségének 2020. április 23. (csütörtök), 10:00-tól a Magyar Sport Házában megtartandó éves rendes közgyűlését határozatlan időre, további elnökségi döntésig elhalasztja.

Elnökségi Határozat tartalma:

„18/2020. (elektronikus úton meghozott) SIOSZ Elnökségi határozat

Sportiskolák Országos Szövetségének 2020. április 23. (csütörtök), 10:00-tól a Magyar Sport Házában megtartandó éves rendes közgyűlésének határozatlan időre történő elhalasztásáról

Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre és ezzel összefüggésben Magyarország Kormánya által hozott intézkedésekre a SIOSZ Elnökség akként határoz, hogy a 16/2020. (elektronikus úton meghozott) SIOSZ Elnökségi határozattal összehívott, a Sportiskolák Országos Szövetségének 2020. április 23. (csütörtök), 10:00-tól a Magyar Sport Házában megtartandó éves rendes közgyűlését határozatlan időre, további elnökségi döntésig elhalasztja.

A SIOSZ Elnökség egyúttal rögzíti, hogy a 2020. év március hó 20. napján meghozott további határozatokat a jelen rendelkezés nem érinti a SIOSZ 2019. évre vonatkozó szakmai beszámolóját, a SIOSZ 2019. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját, a SIOSZ 2020. évre vonatkozó költségvetési tervét és a SIOSZ 2020. évre vonatkozó szakmai tervét továbbra is elfogadottnak tekinti.”

Rögzíteni kívánjuk, hogy a fenti döntés meghozatal előtt a SIOSZ elnökség tájékozódott a közgyűlés – akár alternatív módon történő – megtartására vonatkozó jogszabály biztosította lehetőségeiről és a SIOSZ képviseletében eljáró ügyvédi iroda jogi állásfoglalását is kikérte a tárgyi kérdésben. A fenti döntését ezek ismeretében hozta meg az elnökség.

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Tagszervezetinket, hogy az éves rendes közgyűlést egy éven belül meg kell tartanunk, a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben döntést kell hoznunk, szakmai és jogszabályi kötelezettségeinknek eleget kell tennünk. Ezért már most megküldjük az Önök részére jelen levél mellékleteként csatolva a SIOSZ Elnökség által elfogadott

  • SIOSZ 2019. évre vonatkozó szakmai beszámolót, továbbá
  • SIOSZ 2019. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót, továbbá
  • SIOSZ 2020. évre vonatkozó költségvetési tervet, továbbá
  • SIOSZ 2020. évre vonatkozó szakmai tervet.

A SIOSZ Elnökség által kijelölt új közgyűlési időpontról a közgyűlési meghívó megküldésével együtt fogjuk Önöket tájékoztatni! Reméljük, hogy erre legkésőbb ősszel sor kerülhet!