SIOSZ Közgyűlés

SIOSZ Közgyűlés

Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram!

A Sportiskolák Országos Szövetségének (SIOSZ) elnöksége az Alapszabály 13. § 2. pontjában és 23. § 1.a) pontjában foglaltak alapján a SIOSZ Elnökség 17/2022. (elektronikus úton meghozott) határozatával döntött a SIOSZ Közgyűlés összehívásáról és az Alapszabály 13. § 6. pontja szerint elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő megtartásáról.

A SIOSZ Iroda és a SIOSZ Elnökség a közgyűlés online formában történő megtartásának előkészületeit megkezdte a közgyűlés időpontját a SIOSZ Elnökség 17/2022. (elektronikus úton meghozott) határozatával kijelölte:

2022. december 14. (szerda) 10:00

Alapszabály 13. § 6. pontja által biztosított módon elektronikus hírközlő eszköz útján (online) kerül megtartásra.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2022. december 14. (szerda) 11:00

Közgyűlés helyszíne: Online 3cx alkalmazáson keresztül (elektronikus hírközlő eszköz). A 3cx alkalmazás használatához szükséges meghívókat 2022. december 12. napján hétfőn fogjuk kiküldeni.

A közgyűlés tervezett napirendjei:

1.                  Könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása.

A közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet, de szavazati joggal csak a szövetség rendes tagjai rendelkeznek. Zárt ülés elrendeléséről, vagy napirendi pont zárt tárgyalásáról kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben (a személyiségi jogok védelmében, illetve adatvédelmi okokból) a levezető Elnök jogosult dönteni.

Ha a Közgyűlés eredeti időpontjától számított 1 órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést el kell halasztani. A megismételt közgyűlés a jelenlévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes a meghívóban megjelölt időponttól számított 1 órával későbbi időpontban. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes!

A Közgyűlésen minden egyes szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik és képviseltetheti magát meghatalmazott képviselő útján is.

Az online videohíváson keresztül lebonyolításra kerülő ülésen résztvevő személyek beazonosíthatóságát biztosítani kell. Mindazon személyek személyazonosságáról és az ülésen történő részvételre való jogosultságáról az ülést megelőzően a levezető elnöknek kétséget kizáróan meg kell bizonyosodnia, akik esetében akár a személyazonosságukat, akár szavazati jogukat illetően bármely kétség merül fel.

 

FIGYELEM: A beazonosítást már 9:30-tól elkezdjük, kérjük, hogy időben jelentkezzenek be, személyigazolványukat készítsék elő, azt személyazonosságuk igazolása céljából fel kell mutatniuk. Amennyiben meghatalmazás alapján járnak el, úgy kérjük, hogy a kitöltött és aláírt meghatalmazást is készítsék elő, mutassák be a kamerába.

A meghatalmazásokat kérjük postai úton küldjék meg: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.

Mellékletek a dokumentumtárban elérhetők (KÖZGYŰLÉS 2022 December): Napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztés, meghatalmazás minta

További munkájához sok sikert kívánok!

Budapest, 2022. december 2.

Üdvözlettel: Rózsa József elnök