Munkabizottsági ülés

2019. június 19-én a SIOSZ elnökség 21/2019 (VI.06.) számú döntése alapján a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és kapcsolódó jogszabályok, illetve sportiskolai kerettanterv módosítására vonatkozó szakmai anyag előkészítése céljából a munkabizottság megkezdte a munkáját. 12 meghívottból 9 személy tudott jelen lenni a munkabizottsági ülésen. 

Az ülés során Tóth József a SIOSZ Iroda vezetője rövid bevezetőt tartott a munkabizottság összehívásának okáról, továbbá a munkabizottság feladatairól, a munkavégzés menetéről.

Gondolatébresztés céljából Dr. Péter Ákos tartott elsőként előadását. Az előadásában áttekintette a köznevelési típusú sportiskolákra vonatkozó hatályos szabályozást. Az előadás végén több olyan területet is kiemelt, amelyeknek módosítása – a gyakorlati tapasztalatok alapján – már megérett. A kérdéshez egyből több észrevétel és javaslat is érkezett a munkabizottsági tagoktól.

Az ülés második felében Rabi Ferencné és Vajda Zsuzsanna tartott előadást a jelenlegi sportiskolai kerettantervről és egy már korábban általuk készített átfogó módosítási javaslatról. A témához kapcsolódóan szintén több módosítási javaslat érkezett, több szakmai vita is kialakult. A jelenlévők egyöntetű egyetértés alakult ki abban, hogy egy szakmailag megalapozott, minden területre kiterjedő módosítási javaslatra lesz szükség annak érdekében, hogy a sportiskolai kerettanterv megfelelő választ adjon a fiatal sportolókkal szemben támasztott követelményekre, a sportiskolák továbbra is vonzók legyenek a szülők számára és hogy a sportolói kettős karrier megfelelő támogatást kapjon.

A munkabizottsági tagok az ülés végén megállapodtak, hogy mind a sportiskolai kerettanterv mind pedig a sportiskolákra vonatkozó jogszabályi háttér módosítása tárgyában a következő másfél hónapban írásbeli javaslatokat készítenek, amiket megküldenek a SIOSZ Iroda részére. Az Iroda munkatársai a javaslatokat összesítik és készítenek egy összefoglaló anyagot a következő augusztus végi munkabizottsági ülésre. 

A munkabizottsági tagok döntése alapján a sportiskolai kerettantervre vonatkozó módosítási anyag előkészítésért és a munkabizottság munkájának összefogásáért – a SIOSZ Iroda segítségével – Rabi Ferencné fog felelni, míg a sportiskolákra vonatkozó jogszabályok módosítására vonatkozó szakmai anyag előkészítésért a SIOSZ Iroda felel.