Intézményi Tájékoztatás

Intézményi Tájékoztatás

Tisztelt Igazgató Úrasszony! Tisztelt Igazgató Úr!

Ahogy arról már a múlt hét folyamán tájékoztattuk Önöket a kialakult járványügyi helyzet a SIOSZ működésében is változást hozott. Fontos azonban, hogy a változás nem leállást jelent, hanem új kihívásokat, amelyeknek a SIOSZ is megpróbál megfelelni. A SIOSZ által ellátandó feladatok tekintetében most egy olyan pontra érkeztünk amikor mindenféleképpen szükségesnek láttuk, hogy tájékoztassuk Önöket:

Sportiskolai kerettanterv: Ahogy arról már 2020. év február hó 19. napján kelt levelünkben tájékoztattuk Önöket a SIOSZ munkájának egyik fontos és aktuális eleme a Sportiskolai kerettanterv megújítása, az új NAT-hoz való igazítása. Ezen a területen az elmúlt időszakban számos esemény történt.

Korábbi levelünkben jelzettek szerint 2020 január végén az Új NAT megjelenésével egyidejűleg kaptunk hivatalos választ a sportiskolai kerettanterv megújítására vonatkozó javaslatunkra. A válaszlevélben a köznevelésért felelős szakterület kifejtette, hogy a javaslatban szereplő új tantárgyi struktúra számukra elfogadható azonban kérték annak átdolgozását az ÚJ NAT és a levelükben foglalt észrevételek mentén. 

Tekintettel arra, hogy az Új NAT megjelenésével egyidejűleg a sportiskolai programban résztvevő intézményeknek is feladatként jelentkezik az Új NAT-tal összhangba hozandó helyi tanterv elkészítése, ezért soron kívüli egyeztetést kezdeményeztünk az érintett szakmai és igazgatási szervekkel és egyúttal megkezdtük a tantárgyi struktúra évfolyamonkénti újratervezését. 

2020. március 3-án egy személyes egyeztetésre került sor, ahol részletesen áttekintettük az ÚJ NAT és a SIOSZ sportiskolai kerettanterv módosítására vonatkozó javaslatának kapcsolódását. A megbeszélés fontos elemeként az EMMI és az Oktatási Hivatal képviselőitől elhangzott, hogy alapvetően a SIOSZ-tól várják a kerettanterv javaslat kidolgozását, amelyet újabb egyeztetést követően, lektorálás nélkül a miniszter elé terjesztenek jóváhagyásra és kihirdetésre. Azt kérték, hogy lehetőség szerint március végéig készüljön el a végleges javaslat.

A megbeszélésen elhangzottakat figyelembe véve, azokat a korábbi javaslatba beépítve újabb anyag készült, melyet ismételten megküldtünk az EMMI és az Oktatási Hivatal számára. Ezt követően az Oktatási Hivataltól újabb vezető munkatársak kerestek meg azzal minket, hogy további kérdéseik és kéréseik vannak. A kialakult járványügyi helyzet miatt március 18-án konferencia telefonos egyeztetést folytattunk, ahol ismét jelentős változtatási igényeket ismerhettünk meg.

Mindezek nyomán készült el a sportiskolai kerettanterv jelenlegi, legutolsó változata, melyben igyekezetünk jelezni azokat a legfontosabb szabályokat, illetve feltételeket, amelyeket az EMMI-vel való egyeztetések alapján be kell tartanunk. A javaslatunk jelenleg a munkát elindító munkabizottság előtt van. A munkabizottsági konszenzust követően soron kívül küldjük a végleges anyagot az EMMI és Oktatási Hivatal hatáskörrel és illetékeséggel rendelkező munkatársai felé. 

Bízunk abban, hogy a végleges az Új NAT-hoz igazított sportiskolai kerettanterv tantárgyi struktúrája és az óraszámok hamarosan mindenki számára megismerhetők lesznek.

Sportiskolai Program 2019/2020 tanév II. félév iskolai támogatása: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárságával az elmúlt időszakban napi szinten egyeztettünk. Ennek eredményeképpen rögzíthetjük, hogy múlt héten pénteken benyújtottuk a 2020-as évre vonatkozóan mind a Sportiskolai Program keretében az köznevelési típusú sportiskoláknak továbbadásra kerülő támogatási összegre mind pedig a SIOSZ Iroda működésére fordítandó támogatási összegre vonatkozó szerződések megkötéséhez szükséges iratokat. Örömmel tájékoztatjuk, hogy az EMMI-vel történt egyeztetések eredményeképpen éves szinten 45M forint összeggel sikerült megemelni a Sportiskolai Program összegét és további ígérettel rendelkezünk a forrásnövelésre. 

2020 februárjában mind a 74 intézménytől megtörtént a 2019-es évre vonatkozó sportági szakszövetségek által rendezett hazai és nemzetközi versenyeken és nagy világversenyeken tanulók elért helyezések bekérése, továbbá a válogatott sportolók számát és az intézményben tanuló igazolt sportolók számát is bekértük. Ezúton is köszönjük az adatszolgáltatásban történő együttműködésüket. A friss adatok mentén elkészítettük a 2019/2020 tanév II. félévére vonatkozóan a köznevelési típusú sportiskolák intézményenkénti támogatási javaslatunkat. Ezt már korábban beküldtük az EMMI SFÁT részére jóváhagyására. Bízunk abban, hogy mielőbb sikerül megkötni szerződést az EMMI SFÁT-tal, a számlánkra kerül a forrás és tudunk szerződni az intézményekkel.

DIGITÁLIS TÁVOKTATÁS - Testnevelés és sportiskolai kerettantervi órák: Az elmúlt időszakban több intézményvezetővel is beszélgettünk a járványügyi helyzetre tekintettel elrendelt digitális távoktatás tapasztalatairól. Elmondásuk szerint az átállást mindenhol – a helyi sajátosságok figyelembevételével – kezelik és természetesen a bejáratott csatornákon keresztül próbálják egymás munkáját is segíteni az Intézmények. A SIOSZ mint a hazai sportiskolák ernyőszervezete szeretné elősegíteni, hogy a sportiskolai kerettanterv szerint tanuló diákokat érintő speciális tárgyak és a testnevelés órák digitális távoktatásában az egyes iskolákban kialakult jó gyakorlatokat megossza az intézmények között.

Kérjük, hogy aki a sportiskolai kerettanterv szerint tanuló diákokat érintő speciális tárgyak és a testnevelés órák digitális távoktatásban alkalmaz olyan módszert, jó gyakorlatot, amelyet szívesen megosztana a többi intézménnyel az szíveskedjék továbbítani felénk az info@siosz.hu vagy az jozsef.toth@siosz.hu e-mail címre.


Rózsa József Elnök Úr