2014-02-22 Bajzát Rafael
MEGHÍVÓ
a Sportiskolák Országos Szövetsége közgyűlésére
 
A közgyűlés helye: Puskás Ferenc Stadion, Iharos terem
(1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.)
A közgyűlés időpontja: 2014. március 21. (péntek) 10.00 óra
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye és javasolt napirendi pontjai megegyeznek az eredetileg kitűzött közgyűlés helyével és javasolt napirendi pontjaival, míg időpontja: 2014. március 21. 11.00 óra
Felhívom a figyelmét arra, hogy az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes!

A közgyűlés elnökség által javasolt napirendi pontjai:
1. A  Szövetség 2013. naptári évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolójának jóváhagyása
2. A Szövetség 2013. naptári évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának jóváhagyása
3. A Szövetség Felügyelő Bizottsága beszámolójának jóváhagyása
4. A Szövetség 2014. naptári évre vonatkozó szakmai elképzelései
5. A Szövetség 2014. naptári évre vonatkozó költségvetésének megállapítása
6. A Szövetség új tagjainak bemutatása
7. A Szövetség felügyelő bizottsága tagjának megválasztása. valamint a választás módjáról való döntés
8. Egyebek

Eger, 2014. február 19.

Tisztelettel: Kovács Géza elnök

 


 

MOB MOA NUPI