2013-04-16 Bajzát Rafael

SIOSZ Közgyűlés

A Sportiskolák Országos Szövetsége 2013. április 10-én tartotta éves l közgyűlését Budapesten a Puskás Ferenc Stadion Iharos termében.

A közgyűlésen 33 küldött jelent meg a köznevelési és egyesületi sportiskolák képviseletében.

A közgyűlés napirendi pontjai a következők voltak:

1. A Szövetség 2012. naptári évre vonatkozó szakmai értékelése
2. A Szövetség 2012. naptári évre vonatkozó gazdasági értékelése
3. A Szövetség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának jóváhagyása
4. A Szövetség 2012. évi pénzügyi, költségvetési beszámolójának és mérlegének elfogadása
5. A Szövetség Felügyelő Bizottsága beszámolója és annak elfogadása
6. A Szövetség 2013. naptári évre vonatkozó szakmai elképzelések
7. A Szövetség elnöksége tagjainak és elnökének ismételt megválasztása (a Debreceni Törvényszék Tpk.62.534/2002/13. sz. végzése értelmében)
8. A Szövetség felügyelő bizottsága tagjainak ismételt megválasztása (a Debreceni Törvényszék Tpk.62.534/2002/13. sz. végzése értelmében)
9. A Szövetség korábban módosított székhelyének megerősítése (a Debreceni törvényszék Tpk.62.534/2002/13. sz. végzése értelmében)
10. A Szövetség Alapszabályának módosítása
11. Egyebek

A közgyűlés levezető elnöke Dr. Weisz Norbert arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a SIOSZ 2012. májusi tisztújító közgyűlésének döntéseit törvényi változtatások miatt a Debreceni Törvényszék nem jegyezte be, ezért újra kell választani, megerősíteni tisztségükben a 2012-es közgyűlésen megválasztott tisztségviselőket.

A szövetség 2012-es szakmai beszámolóját Kovács Géza elnök terjesztette elő. 2012-es év szakmai szempontból sikeres volt. A legnagyobb eredmény, hogy a sportiskolai rendszer tagja lett az újjáalakult Magyar Olimpiai Bizottság Diák, Főiskolai-Egyetemi sport tagozatának. A sportiskolák számíthattak és számíthatnak a Lehmann László vezette MOB Sportiskolai tagozat szakmai és anyagi támogatására.  A szövetség 2012 tavaszán Budapesten rendezte meg a III. SIOSZ-gálát, ahol nagy nyilvánosság előtt díjazták a legjobban teljesítő sportiskolákat és egyéni sportolókat. Kovács Géza kiemelte a Debreceni Sportiskola színeiben Londonban aranyérmes Risztov  Éva és az úszásban sikeres pécsi Biczó Bence teljesítményét. A 2012-es év kiemelkedő programja volt az őszi győri SIOSZ konferencia és versenyek. A rendezésért köszönet jár Németh Zsoltnak, a Bercsényi Iskola igazgatójának. Óriási rendezvény volt 700 résztvevővel. Örömteli, hogy a MOB is képviseltette magát.  Kovács Géza elnök beszámolójában kiemelte, hogy a szövetség stratégiai megállapodást kötött a Sportlétesítmények Országos Szövetségével, valamint a Magyar Olimpiai Akadémiával.

 A bejegyzési problémákról szólva elmondta, hogy a mindent elkövettek, de a debreceni törvényszék a törvényi előírások módosulása miatt nem jegyezte be a változásokat ezért kell ezt pótolni. Időközben Takács Sándor, Fuhrmann Géza lemondott és  Trembeczki Beáta sem töltheti be tisztségét.

A gazdasági kérdésekről szóló beszámoló sarkalatos pontja a tagdíjhátralékok kérdése volt. 2012. december 31-én 605 ezer forint tagdíjhátralékot állapítottak meg. Kérték akik adósak rendezzék a tagdíjukat.

Lehmann László A MOB Sportiksolai programigazgatója elmondta, hogy a MOB konferenciák, szakmai programok rendezésében támogatja a SIOSZ-t, de működési költségekre nem ad támogatást. Erre a tagdíjak szolgálnak. El kell érni, hogy a SIOSZ tagjai rendezzék a tagdíjukat.

A Felügyelő Bizottság nevében a leköszönő elnök Trembeczki Beáta számolt be. A 2012-es év végén volt egy áthúzódó 522 ezer forintos a győri SIOSZ-programhoz kapcsolódó tétel, melyet 2013. januárban sikerült rendezni. A gazdálkodás törvényes é szabályos keretek között zajlott. A MOB támogatása 3 millió forint volt. A tagdíj bevétel 725 ezer forint. A tagdíj hátralékokat egyenesbe kell hozni.


A közgyűlés a beszámolók elfogadása után személyi kérdésekre tért át és a régi tagok megerősítése mellett 3 új tagot választott. Az egyesületi jellegű elnökségi tagok közül lemondó Takács Sándor (Nyírsuli) helyett Vári Attila olimpiai bajnok vízilabdázó, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója került jelölésre. A Felügyelő Bizottságban Trembeczki Beáta és Fuhrmann Géza helyett Kis Gábort,  a szombathely Zrínyi Ilona Általános Iskola igazgatóját és Mateevics Anitát a MOB Sportiskolai Program     szakmai munkatársát jelölték.

Az új jelölések mellett a  2012-ben megválasztott tisztségviselőket, az elnököt, elnökséget, Felöügyelő Bizottságot is ujraválasztotta a közgyűlés.

A Sportiskolák Országos Szövetségének megválasztott vezetősége:

Elnök: Kovács Géza - Egri Városi Sportiskola
Alelnök: Rabi Ferencné - Budapest, Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet

Elnökségi tagok


Egyesületi jellegű sportiskolák (4 fő)
Rózsa József - Szolnoki Sportcentrum
Dér Tamás - Kaposvári Sportiskola
Vári Attila - Pécsi Sport Nonprofit Zrt
Kovács Géza - Egri Városi Sportiskola

Közoktatási tipusú sportiskolák (4 fő)
Dobszai Jenő - Debrecen, Kazinczy Ált. isk.
Németh Zsolt - Győr, Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ.
Radnóti Miklós - Baja, Bereczki Máté Szakképzőiskola
Rabi Ferencné - Budapest, Csanádi Árpád Általános Iskola. Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet

Felügyelő Bizottság
elnök: Lehmann László - MOB Sportiskolai programigazgató
tagok: Kiss Lászlóné - Nyíregyháza, Arany János Gimn. és Ált. Isk.
Kis Gábor - Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Iskola.
Mateevics Anita - MOB szakmai munkatárs

A 2013-as tervekről elképzelésekről aktívan véleményt nyilvánítottak a megjelent tagok. Kovács Géza előterjesztésében a májusi SIOSZ gála mellett ősszel sportnap és konferencia szolnoki helyszínnel. Debreceni és  győri kézitorna is szerepel az őszi tervekben.
- Stabil költségvetéssel, MOB támogatással, KLIK és MDSZ együttműködéssel átlátható jól működő szervezetet szeretnék létrehozni. Szeretném ha a SIOSZ-nál kidomborodna a szakmaiság. Színes tartalommal kell megtölteni a mindennapokat. Fontos az információ áramlás. a honlap működtetése  - mondta Kovács Géza elnök, aki ismételten megköszönte a tagság bizalmát.

Kovács Zoltán (Velencei-tavi Vízi Sportiskola) őszel szeretne egy sportiskolás  sárkánhajó versenyt megrendezni.
Pál József (Gyöngyösi Sportiskola) a versenyrendszerekben nem szereplő korosztályoknak szervezne SIOSZ-os kosárlabda bajnokságot.
Bácskai Sándorné (Veszprém Báthory Isk)  a röplabdásoknál szeretne SIOSZ kapcsolatokat kiépíteni.

Lehmann László reagálásában elmondta, hogy folyamatosan karbantartják az iskolai adatbázist, ahol a sportágak körét is nyomon lehet követni. Sajnos sok még benne a pontatlan adatközlésből adódó hiba.
A SIOSZ-os külön bajnokságoknál figyelembe kell venni, hogy a MOB a párhuzamos versenyrendszerek támogatását szigorúan tiltja. A látszatát is el kell kerülni. A MOB számára nagyon fontos, hogy a sportiskolás rendszer területileg lefedje az országot.

Németh Zsolt (Győr Bercsényi Középiskola) szerint a különböző verseny rendezési szándékokról készüljön a szervezők részéről írásos anyag, amelyről az elnökség fog dönteni.

A tartalmas tanácskozás végén a tisztségükben megerősített vezetés és sokféle ötlettel, elképzeléssel aktív tagság hagyta e az Iharos-termet. A legendás Iharos József kitartása és elszántsága lehet a példa a SIOSZ-os eszmék - az utánpótlás élsportja, az élsport utánpótlása  - megvalósításának.

 


 

MOB MOA NUPI