2010-03-01 Nyírsuli Up.

A Nyíregyházi NYÍRSULI Kft. (Egyesületi típ. SI) a Megyei Jogú Város
kiemelt sportágainak utánpótlás bázisát biztosítja.

Anyaegyesületeinkkel alap-középfokú -és bázis oktatási intézményeinkkel
együttműködési megállapodás keretében végzi tevékenységét.


A sportiskolák rendszerében igen komoly költségvetési tétel a
tornatermek-tornacsarnokok bérleti díjának kigazdálkodása.

Az évtizedes kérésünk - prábálkozásunk meghallgatásra talált!
2009. November 30-án felső vezetői döntés( Polg. Mester, Alpolg-ek, Főjegyző) született,
hogy az Önkormányzati fenntartású Oktatási Intézmények és a NYÍRSULI Kft.
kölcsönösen térítés nélkül használhatják egymás sportlétesítményeit.
A Városi diák-szabadidő sport - , testnev. órák eddig térítésmentesen használták
a Nyírsuli létesítményeit, míg a Sportiskola csak térítéssel vehette igénybe az intézmények
tornatermeit edzések és versenyek lebonyolítására.

Új Együttműködési megállapodások születtek az Oktatási Intézményekkel.

2010. Január 01-től az előre egyeztetett időpontban lebonyolított hazai versenyeken,
csak az ügyeleti és takarítási díjat számlázzák az Intézmények.
Ez költségvetésünkben közel 3 MFt-ot jelentett.

Takács Sándor
Nyírsuli Up. Szakmai vezető

 


 

MOB MOA NUPI