2014-02-25 SIOSZ Elnökség

Tájékoztató levél a SIOSZ tagjai részére

Tisztelt Tagtársunk!

A SIOSZ Elnöksége a soron következő, 2014.03. 21-i Közgyűlés előkészítésben számít a Te véleményedre is!

Kérjük, segítsd munkánkat!

A Közgyűlésen tárgyalt napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétellel, javaslattal élhetsz az alapszabály 9.§-a alapján.
A tagok jogai: (részlet)
1. A szövetség rendes tagjainak jogai:
a) Szavazati joggal részt vesz a szövetség közgyűlésén, a szövetség vezető szerveinek megválasztásában, a határozatok meghozatalában.
b) Részt vesz a szövetség tevékenységében és rendezvényein.
c) Választható a szövetség szerveibe és tisztségeibe
d) Észrevételt, javaslatot tesz, illetőleg véleményt nyilvánít a szövetséget érintő bármely kérdésben, valamint szerveinek működésével kapcsolatban.
e) Igényelheti a szövetség szakembereinek segítségét (az elnökség által meghatározott módon)
Tájékoztatunk, hogy a jelölőbizottság vezetője: Kis Gábor – ( kis.gabor@int.szombathely.hu )
- Tagjai:
o Kádár Renáta (karen@szolsport.hu)
o Radnóti Miklós (itondar@gmail.com)

- A felügyelő bizottság megüresedett helyeire jelölteket javasolhatnak az érvényes tagsággal rendelkező SIOSZ- tagok
- Eddig javaslat érkezett:
o Makovecz Éva: Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Igazgatónője
o Orendi Mihály: Debreceni Sportcentrum ügyvezető Igazgatója – személyére
További jelölteket várunk!
Név, intézmény, e-mail cím megjelölésével, és hogy vállalja-e a jelölést.
A Közgyűlés előtt az éves Beszámolót a Tagoknak megküldjük.


Budapest, 2014. február 25.
SIOSZ Elnökség

 


 

MOB MOA NUPI