2013-03-26 Kovács Géza

KÖZGYŰLÉS 

A Sportiskolák Országos Szövetsége 2013. április 10-én 10.30-tól közgyűlést tart a Puskás Ferenc Stadion Iharos termében.


A közgyűlés elnökség által javasolt napirendi pontjai:
1. A Szövetség 2012. naptári évre vonatkozó szakmai értékelése
2. A Szövetség 2012. naptári évre vonatkozó gazdasági értékelése
3. A Szövetség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolójának jóváhagyása
4. A Szövetség 2012. évi pénzügyi, költségvetési beszámolójának és mérlegének elfogadása
5. A Szövetség Felügyelő Bizottsága beszámolója és annak elfogadása
6. A Szövetség 2013. naptári évre vonatkozó szakmai elképzelések
7. A Szövetség elnöksége tagjainak és elnökének ismételt megválasztása (a Debreceni Törvényszék Tpk.62.534/2002/13. sz. végzése értelmében)
8. A Szövetség felügyelő bizottsága tagjainak ismételt megválasztása (a Debreceni Törvényszék Tpk.62.534/2002/13. sz. végzése értelmében)
9. A Szövetség korábban módosított székhelyének megerősítése (a Debreceni törvényszék Tpk.62.534/2002/13. sz. végzése értelmében)
10. A Szövetség Alapszabályának módosítása
11. Egyebek

A Közgyűlés az Intézményekre az alábbi kötelezettséget rója:
Az intézmény Igazgatójának vagy kell meghatalmaznia azt a személyt, aki a Közgyűlésen szavazati joggal képviseli az Intézményt. ( Mellékletben a meghatalmazó levélminta.) A meghatalmazó levelet két tanúval alá kell íratni. Kérjük, hogy a Közgyűlésre feltétlenül hozzák magukkal az aláírt és lebélyegzett meghatalmazó levelüket!

A kögyűlésre vonatkozó szabályok:
A közgyűlésen minden egyes szavazásra jogosult tag egy szavazattal rendelkezik.
Szavazati joggal csak a Szövetség rendes tagjai rendelkeznek.
Tájékoztatjuk, hogy a közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A tisztviselők megválasztása titkos szavazással történik.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
Amennyiben a taggyűlés az eredeti időponttól számított egy órán belül nem válik
határozatképessé, ezen, várakozást követően a beszámoló közgyűlést az eredeti napirendi
pontokkal megtartjuk a megjelent szavazásra jogosultak számától függetlenül.

Kovács Géza
SIOSZ elnöke

Mellékletek
SIOSZ közgyűlés meghatalmazás

 


 

MOB MOA NUPI