2016-03-19 Bajzát Rafael

SIOSZ - közgyűlés
 
A Sportiskolák Országos Szövetsége 2016. március 4-én, Budapesten a Magyar Sport Házában tartotta rendes éves közgyűlését. Németh Zsolt levezető elnök megállapította, hogy a szervezet  54 tagjából 28 képviseltette magát, így a közgyűlés határozatképes.
Kovács Géza a SIOSZ elnöke beszámolt a 2015- évben végzett munkáról.  Többek között elmondta, hogy sikeres évet zárt a szövetség, amely annak is köszönhető, hogy az egyesületi és köznevelési intézmények jól tudtak egymással dolgozni. Kiemelkedő eredményekre lehet büszke a sportiskolás közösség. Sikeres konferenciákon erősödött a szakmaiság. A szervezet 2016-ban ünnepli fennállásának 20 éves évfordulóját, erre az alkalomra emlékkönyv, és szolnoki konferencia és ünnepség szerepel a tervekben.

A gazdasági beszámoló rögzítette, hogy a tagdíjfizetés 100 százalékos. Személyi jellegű kifizetésre (utazás, könyvelő, adminisztrációs költségek) nem volt kiadása a szövetségnek, A szerény takarékos gazdálkodást bevételi oldalon a taggdíjak, valamint a MOB támogatása, illetve szponzorok segítették.
Makovecz Éva a Felügyelő Bizottság elnökének beszámolóját ismertette, amely szerint a gazdálkodás törvényes és szabályos. A MOB-pályázaton kapott pénzösszeg elszámolása rendben megtörtént. Pozitív mérleggel zárta az évet a SIOSZ.

A közgyűlés a szakmai és pénzügyi beszámolót, valamint  a Felügyelő Bizottság beszámolóját  28 igen szavazattal elfogadta.

A 2016-os évre vonatkozó szakmai elképzelések napirendnél, már egy sikeresen megrendezett Csik-Csanádi közös szervezésű szakmai konferenciáról adhatott számot Kovács Géza elnök. A 7. SIOSZ gála márcus 22-i megrendezése, a SIOSZ emlékéremmel kapcsolatos feladatokra szabályzat készül. A SIOSZ szakmai konferenciát Kaposváron  rendezik meg.
Makovecz Éva arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy áprilisban a  mindennapos testnevelés témakörében szerveznek szakmai konferenciát,  A 20 éves jubileumi eseményeknél Giczy Béla (Újpest, Bródy szívesen csatlakozna a konferenciához.

A közgyűlés 28 igen szavazattal elfogadta a 2016-os szakmai elképzelések és költségvetés  napirendet.

Személyi kérdésekben is döntött a tanácskozás. Dobszai Jenő nyugdíjba vonulása miatt 1 elnökségi, valamint Becsky András  lemondása miatt 1 fő Felügyelő Bizpttásági tagot kellett választani. Radnóti Miklós a Jelölő bizottság nevében bejelentette, hogy az elnökségi tagnak Kegyes Jenő (Miskolc) és Kiss Mihály (Újbuda) kapott jelölést. a Felügyelő Bizottságba Kertes Istvánt (Gyula) jelölte a tagság.
A közgyűlés döntése szerint az új elnökségi tagnak Kegyes Jenőt (Miskolc Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola)  választották.
A Felügyelő Bizottság új tagja Kertes Istvánt (Gyula Nonprofit Kft) választotta a közgyűlés.

Lehmann László a MOB Sportiskolai program vezetője elmondta, hogy 2016. tavasszal 10 új iskolát vonnak be a sportiskolai rendszerbe. 20 szakemberrel folytatódik a szakmai továbbképzés. A sportiskolai program rendszere változik, ennek elemeiről tájékoztatást kapnak az intézmények.

 


 

MOB MOA NUPI