2016-02-01 Bajzát Rafael

REFLEXIÓ - a Sportiskolák Országos Tanácskozásáról

1. Óratervi javaslatok:
•  A köznevelési típusú sportiskolai kerettanterv az 1-4. évfolyamon nem ad lehetőséget tantárgyválasztásra. Ezért javasolnánk a küzdelem és játék, valamint a sportágválasztó tantárgyak választhatóságát.
•  A tanulásmódszertan a 6. évfolyamon heti 0,5 óra, de választható tantárgyként plusz 0.5 órával már 1 órás tantárggyá válhatna.
•  A 7. évfolyamon, a heti 1 óra etika és heti 0,5 sportetika óra egyszerre sok, helyette 0,5-0,5 órát javaslunk.
• Sportolók számára, a heti 3 testnevelés órából 1 órát a sportspecifikus elméleti tantárgyakra lehessen fordítani.

2. Tantárgyi tartalmak:
• A küzdelem és játék órákon sporthoz közelálló témákat dolgozzanak fel, NE lehessen kiváltani tánc és dráma órával.
• Edzéselmélet tantárgy esetén az edzők bevonása az elméleti és a gyakorlati munka összehangolásába. Sportágspecifikus edzéselméleti órák megtartása célszerű a tanulók motivációjának fenntartása érdekében.

3. Taneszközök, segédeszközök:

• Tankönyvhiány megoldásához taneszközfejlesztés lenne szükséges. Az elkészült taneszközöket és tanári segédleteket elektronikus formában lehetne terjeszteni.
• A szakgimnáziumok (jelenlegi néven szakközépiskolák) számára a sportspecifikus érettségi tantárgyakhoz módszertani segédanyagokra van szükség.
• Intézményenként javasoljuk oktatási portálok létrehozását, a sokat hiányzó sportolók tanulásának segítése érdekében.
• On-line közösségi oldal működtetése a napi problémák megoldására, egymás segítésére és tapasztalatcsere céljából.

4. Továbbképzés:
• Sportágspecifikus tantárgyanként továbbképzésekre lenne szükség. Ennek érdekében a Testnevelési Egyetem szakembereinek segítségére lehetne támaszkodni.
• A jövőben szükségesnek tartjuk külön konferenciák, továbbképzések szervezését az egyes sportelméleti tantárgyaknak megfelelően.

5. Összegzés:
• A konferencia létjogosultságát bizonyította a résztvevők magas létszáma és érdeklődése.
• A hozzászólások, vélemények alapján megállapíthatjuk, hogy a fent említett tantárgyak oktatásában szükség van a tapasztalatcserére. Eddig mindenki önállóan, egyéni módszerekkel dolgozott, de szeretnének továbbfejlődni, és a sportolók számára a mindennapi életben is használhatóbb tudást átadni.
•    A tanácskozáson megjelent intézményvezetők és testnevelő tanárok egyetértettek abban, hogy szívesen részt vesznek hasonló jellegű szakmai munkákban.

Makovecz Éva intézményvezető és  Polgár Anikó intézményvezető-helyettes
Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

 


 

MOB MOA NUPI