MEGHÍVÓ a Sportiskolák Országos Szövetsége Közgyűlésére

A közgyűlés helye: Magyar Sport Háza – 1. sz. konferenciaterem 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

A közgyűlés időpontja: 2018. április 23. (hétfő) 10.30 óra
Regisztráció: 2018. április 23. (hétfő) 09.00 – 10.15 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés helye és javasolt napirendi pontjai
megegyeznek az eredetileg kitűzött közgyűlés helyével és javasolt napirendi pontjaival,
míg időpontja az alábbi: 2018. április 30. 10.30 óra

A Sportiskolák Országos Szövetségének elnöksége a közgyűlés napirendjére az
alábbi javaslatot teszi:
1. A közgyűlés levezető elnökének megválasztása, továbbá a jegyzőkönyvvezető, két
hitelesítő személy, a Jelölő és mandátum vizsgáló bizottság közgyűlés általi
elfogadása, valamint a szavazat számláló bizottság megválasztása és döntés a
napirendről
2. A Szövetség 2017. naptári évre vonatkozó tevékenységéről szóló beszámolójának
ismertetése, véleményezése
3. A Szövetség 2017. naptári évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának ismertetése és
véleményezése
4. A Szövetség Felügyelő Bizottsága beszámolójának ismertetése és véleményezése
5. A Szövetség 2018. naptári évre tervezett szakmai feladatainak ismertetése
6. A Szövetség 2018. naptári évre tervezett költségvetésének ismertetése
7. Tisztújítás. Mandátum lejárta miatt Elnökség megválasztása
8. Mandátum lejárta miatt Felügyelő bizottság megválasztása
9. Egyebek

Eger, 2018. március 23.
Tisztelettel:
Kovács Géza
elnök