Tájékoztatás az EMMI SFÁ által kezdeményezett együttműködési megállapodásról

A SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK TAGJAI részére

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

A Sportiskolák Országos Szövetségének tevékenységét, feladatrendszerét érintő kiemelten fontos ügyben szeretnénk tájékoztatni Tisztelt Tagjainkat.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkársága (továbbiakban
Államtitkárság) sportszakmai együttműködés megkötésének lehetőségével kereste meg a
SIOSZ elnökségét, melynek értelmében szervezetünk komoly feladatot, egyben nagy lehetőséget kaphat a szakmai megújulásra, előre lépésre.

Az eddigi egyeztetésekről a következőket lehet kiemelni:
– Az Államtitkárság kiemelten fontos prioritásnak tartja a sportágfejlesztési elképzelések
megvalósítása mentén a tehetség-kiválasztás és tehetséggondozás rendszere hatékonyabb
formáinak kialakítását, minél több gyermek és felnőtt bevonását a szervezett (és azon kívüli
rendszeres) sporttevékenységbe.
– Az Államtitkárság az elmúlt hónapokban felmérte az egyes nagy, államilag támogatott
utánpótlás-nevelést érintő programok szakmai tapasztalatait, a továbbfejlesztés érdekében új
irányokat, fejlesztési célokat határozott meg. Az Államtitkárság kiemelt célja a
köznevelési típusú sportiskolák támogatása, ennek érdekében az Államtitkárság illetékes
szakterületei vizsgálták annak lehetőségét, hogy a támogatásban részesülő intézmények
finanszírozását – kidolgozott szakmai szempontrendszer alapján– hogyan tudja még
hatékonyabbá tenni.
– Az átfogó munka megvalósítása keretében az Államtitkárság vizsgálja a kiemelt partneri
együttműködés kialakításának lehetőségét a Sportiskolák Országos Szövetsége és az
Államtitkárság között. Eredményes együttműködési keretek kialakítása esetén az
Államtitkárság kész stratégiai partneri együttműködési megállapodás megkötésére a SIOSZ2
szal. Az együttműködési megállapodás keretében a sportiskolai program
működtetésében a SIOSZ közreműködő és lebonyolító feladatot lát el, előkészíti az
Államtitkárság részére a sportszakmai döntésekhez szükséges javaslatokat, biztosítja a
program működtetését. Az Államtitkárság a SIOSZ részére ezen új sportszakmai, a
támogatások adminisztrációs, pénzügyi többletfeladatok ellátásához külön támogatást
szándékozik biztosítani.
– Az Államtitkárság a köznevelési jellegű sportiskolákat érintő program mellett, a jövőben
szándékozik az egyesületi jellegű sportiskolák állami támogatási rendszerét is
áttekinteni, melyhez a SIOSZ-tól – ezen tervezett együttműködés keretében – szakmai
egyeztetést biztosít.
A tájékoztatás mellett az elnökség a SIOSZ Alapszabály 14. § 1.g) pontjában foglaltakra
figyelemmel kezdeményezi, hogy a 2018. áprilisi ülésén a közgyűlés jóváhagyólag erősítse meg az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága és a Sportiskolák Országos Szövetsége közötti
együttműködési megállapodást.
Fentiekben leírtak miatt is tisztelettel kérjük a tagjainkat, hogy a tisztújító közgyűlésen feltétlenül
vegyenek részt! A közgyűlésre külön meghívót kapnak a tagok.
Addig is jó egészséget, eredményes munkát kívánunk!

2018. március 19.
A Sportiskolák Országos Szövetségének Elnöksége nevében:
Kovács Géza
elnök